Tréninková jednotka

01.02.2014 19:03

Tréninková jednotka

 

-         je základní element stavby sportovního tréninku

-         základní organizační forma sportovního tréninku

-         cíle a úkoly TJ jsoučástí koncepce a jsou svázány s tréninkovými cykly

 

Obecná struktura TJ :

  1. úvodní část – zahájení, rozcvičení (všeobecné, speciální)
  2. hlavní část – pořadí : koordinace, technika a taktika (nácvik), rychlost, výbušná síla, maximální síla, vytrvalost v rychlosti, aerobní vytrvalost, ověření odolnosti proti diskomfortu, zotavení
  3. závěrečná část – uklidnění + zotavovací procesy

 

Skupinová tenisová tréninková jednotka (zaměřená spíše na taktiku, řešení navozených siruací)

nejčastější skupiny 3-6 hráčů (optimum 3-4), délka tréninku 1-2 hodiny, využití 1-3 dvorců (3 vhodné pro rotaci hráčů na dvorcích za účasti 3 trenérů), TJ má 1-2 hlavní cíle, pozitivní prostředí, pochvala a kritika 3:1.

 

Obecná charakteristika při délce 60 minut (90 min):

-         úvod (15 min)(15) : sdělení cíle tréninkové jednotky, rozcvičení tělesné (většinou provedeno hráči samostatně před zahájením TJ), rozcvičení technické se zapojením všech 5 herních činností

-         hlavní část (40 min)(60) :

1. cvičení s košem míčů : nejprve vysvětlit a zjednodušeně předvést cvičení, s terči, maxim. 3 hráči na 1 polovině dvorce, rotace hráčů, počet 2-4 odehraných míčů na 1 hráče

2.-3. cvičení – trenér hraje s hráči : nejprve vysvětlit, s terči, max. 3 hráči na 1 polovině dvorce, rotace hráčů, dohrávání situací, minimálně 1 cbičení začíná podáním hráče nebo trenéra

modifikovaná hra – hráči hrají mezi sebou na body : vysvětlit modifikovaná (bonusová pravidla, počítání skóre, hraje se bez terčů

-         závěr (5 min)(15) – zhodnocení, zpětná vazba, docvičení (uvolnění) provedou hráči samostatně po skončení TJ

 

Individuální tenisová tréninková jednotka (zaměřená spíše na techniku)

Délka tréninku : začátečník 30-45 min, mírně pokročilý 45-90 min, pokročilý 60-90 min.

 

Obecná charakteristika při délce 60 minut :

-         úvod (7 min) – sdělení cíle TJ, tělesné rozcvičení samostatně před TJ, technické (rozehrání) ve všech 5 herních činnostech

-         analýza zadané dovednosti (10 min) – vytvoření různých herních situací pro důkladnou analýzu a zhodnocení herní dovednosti (v této fázi neprovádíme korekce, pozorujeme svěřence, rozmyslíme, na čem budeme pracovat, co korigovat)

-         zdokonalování dovednosti (30 min) – od jednoduchého ke složitému, trenér už mluví, použití korekční situační techniky (terče)

      1.cvičení - trenér nahrává z koše, vysvětlení a ukázka správného provedení, používání terčů   nebo i jiných tréninkových pomůcek

       2.-3.cvičení – trenér hraje výměny s hráčem, používá terče a situační cvičení, minimálně 1 cvičení začíná podáním hráče nebo trenéra

-         hra (10 min) – trenér hraje s hráčem bez terčů, bonusové počítání

-         závěr (3 min) – zhodnocení, zpětná vazba, ukončení, docvičení hráč provede idividuálně   

 

příklad indiv. TJ: trénink forhendu s horní rotací – zdokonalování

  1. úvod je jasný
  2. analýza : forhend křížem, trenér hraje s různou rotací, hráč hraje ze všech F s horní rotací, poté 1 ze 6 míčů i B
  3. 1.cvičení - terče do obou směrů – 2F křížem, B podél, F podél

terče do obou směrů – 2F podél, 1B křížem, 1F křížem

2.cvičení – výměny s trenérem křížem, každý 2.-4. míč hraje hráč podél (lze spestřit F obouruč a opět F normálně)

poté hra podél – F podél, B křížem, obíhaná F na trenéra, obíhaný F (4. míč) zakončuje

3.cvičení – hráč podává zprava – 2-3 míče křížem na trenéra, poté po lajně, trenér podává zleva do F nebo na tělo – hráč vrací křížem, poté obíhaný F podél

  1. hra na body – hráč podává 2x, trenér 2x – hra po celém dvorci na body, winnwr F hráče za 2 body

 

další postřehy k TJ :

-         kvalita xx kvantita – pochopení cíle, hra na 100%, velká koncentrace, velká intenzita, adekvátní rozehrávání míčů, správný rytmus a tempo

-         široký rejstřík cvičení a drilů, používání pomůcek

-         vysoký standard pro kvalitu prováděných cviků, ocenění pomocí pozitivní zpětné vazby

-         technická cvičení řadíme před taktická, uzavřená před otevřená

-         určení cíle tréninku před zahájením