Podání

04.02.2014 12:55

Podání je nejdůležitější úder v tenisu, protože jím hráč zahajuje hru. bez perfektního zvládnutí prvního i druhého podání nelze v současném tenise dosáhnout výraznějšího úspěchu. Podání je také jediným úderem, na který soupeř nemá žádný vliv. Bohužel, celá řada trenérů nevěnuje nácviku podání dostatečný prostor a jeho nácvik se obvykle smrskne na 10 - 15 minut před koncem tréninku. Nácvik podání lze rozdělit do 3 etap (M.Nekola). První etapou je naprosto přirozená cesta pomocí dětských her - hlavně házení. Děti mezi 3. - 6. rokem by se měly dobře naučit házet vrchem malým míčkem do dálky, nebo na určité cíle. Přirozené házení (dříve hlavně zimní koulování, házení kameny nebo šiškami) vede k uvolněnému pohyburamenního pletence společně s tzv. "vyšviháváním" paže. Pohyb ruky při házení je velmi podobný smyčce při podání. Nejsložitější a nejdůležitější je však druhá etapa mezi 6. a 12. rokem, kdy se začíná s tenisem (nehledě na to, že roky mezi 10 a 12 jsou zlatým věkem motorického učení). S nácvikem podání je nutné začít společně s ostatními základními údery. Od prvních výukových lekcí je třeba učit všechny fáze podání (celý pohyb) s úvodním pohybem, smyčkou a udeřením míče společně se správným držením rakety (kontinentální držení za současného přidržení druhou paží v krčku - kontrola držení - poklep raketou o zem nebo na míč umístěný v terči cca 40-50cm před špičkou levé nohy) a technikou provedení. Stejnou pozornost věnujeme jak paži s raketou, tak i paži, která nadhazuje míč do správného bodu a sledování míče při nadhozu očima. Postavení nohou a rozložení váhy je neméně důležité. Nácvik je vhodné provádět hravou formou: při nácviku nadhozu využívat zdi, plotu nebo obroučky basketbalového koše a nadhoz chytat zpšt do ruky. S výhodou je zařadit nácvik podání spíše na začátek nebo do první poloviny tréninkové jednotky, kdy děti nejsou unavené psychicky a koordinačně (délka nácviku 10-15 minut 3x týdně). Mezi 7. a 8. rokem je třeba všechny nacvičované fáze propojit v jeden celek, zprvu podávat pouze přes síť, třeba i z kratší vzdálenosti, bez ohledu na pole, kam by měl míč směřovat. Dokud si dítě neosvojí celé podání, není odborníky doporučováno hraní o body, protože může dojít k fixaci různých zlozvyků a k deformaci techniky úderu. Třetí etapa nácviku pokračuje po dokonalém zvládnutí techniky obou paží, kdy dítě trefuje příslušné pole pro podání, pohyb je plynulý, švihový, zatím bez síly a rotace. S rozvojem silových schopností (od 14. roku) je nutné začít podání zrychlovat, ale bez narušení plynulosti a uvolněnosti, současně začíná nácvik rotace. Závěrem této etapy je zvládnutí přímého a rotovaného podání, jeho umisťování současně s vysokou razancí a rychlostí (30 minut denně). vrcholem procesu je "mistrovská fáze" provádění podání s rituálem počtu poklepů míčem před podáním...

Podání na vrcholové úrovni si probereme s A. Murraym (komentář F.Zlesák):