Plánování

01.02.2014 18:58

Plánování tenisového tréninku

 

Tenis je jedním z mála sportů, kde pro profesionální hráče téměř neexistuje mimosezónní období. Tato skutečnost zvyšuje riziko zranění, únavy a přetrénovanosti. Proto je důležité si vytvořit a dodržovat adekvátní tréninkový plán na základě nejnovějších dosažitelných poznatků.

Cíl : vyvážení intenzity a objemu zátěže dostatečným odpočinkem

Prvky určující tvorbu tréninkového plánu :

 • profil hráče (technická, taktická a psychická úroveň hráče, kondice)
 • školní program
 • turnajový program
 • tréninkové podmínky
 • trenérovy znalosti periodizace
 • fyziologické požadavky tenisu
 • tréninkové metody
 • adaptace organismu na různé tréninkové metody

Proč je periodizace prospěšná ?

 • snaha vyhnout se únavě
 • snížení jednotvárnosti tréninku
 • snížení rizika vyčernání a přetrénování
 • vytvoření individuálního tréninkového programu pro každého hráče
 • zvyšuje motivaci hráče i trenéra
 • usnadňuje správný trénink kondice
 • optimalizuje formu

Plánování

1. Plán kariéry

Název období

Název subobdobí

Přibližný věk

cíl

Etapa základního tréninku

Zákl.rozvoj pohybových dovedností

5-7 let

Vytvořit optim.všestranný zákla

Etapa základního tréninku

Všestranný základní trénink

7-12 let

Základ pro trénink a zdokonalování

Etapa sportovní přípravy

Rozvíjející trénink

11-14 let

Plynulý přechod do specifických podmínek tenisu

Etapa sportovní přípravy

Výkonnostní trénink

13-16 let

Rozvinout všechny schopnosti na vysokou úroveň

Etapa sportovní přípravy

Vysoce výkonnostní trénink

15 a více let

Rozvinout výkonnost na vrcholnou úroveň

 

 1. Roční plán, roční tréninkový cyklus, makrocyklus, období – roční plán lze dělit dle jednoduché (období přípravné – všeobecná a specifická příprava, předoutěžní, soutěřní, přechodné – pasivní a aktivní odpočinek) či zdvojené periodizace (periodizace se 2x někdy i vícekrát opakuje).

 

Základní fáze plánu

Rozdělené do

Jednotlivé fáze plánu

Víceletý plán

→          

Roční cykly (2-8 let)

Roční cyklus

Jednotlivá období

Období

Mezocykly ( 3-5 týdnů)

Mezocykly

Mikrocykly (1 týden)

Mikrocykly

Denní cykly (7 za týden)

Denní cykly

Tréninkové jednotky (1-5 denně

Tréninkové jednotky

Jednotlivé části TJ

Jednotlivé části TJ

Minuty (drily, sety)

 

Praktické pokyny pro plánování periodizace tenisového tréninku

U profesionálů prakticky neexistuje mimosezónní období , a proto je velice složité využít periodizaci ke zlepšení výkonnosti, jako u jiných sportů. Přesto několik praktických aplikací :

 • rozhodnout, které turnaje jsou nejdůležitější a snažit se na ně načasovat formu
 • věnovat se přiměřeně odpočinku a vyhnout se tak fyzickému, ale i psychickému vyčerpání
 • upřednostnit kvalitu v tréninku před kvantitou
 • každá TJ má vazbu na celoroční plán
 • 1x ročně vymezit prostor pro vytvoření vytrvalostního základu (4-6 týdnů)
 • úpravy techniky je třeba provádět pouze během přípravného období
 • před utkáními zdůrazňujte pozitivní stránky hráče, posilte jeho sebedůvěru
 • den před utkáním je třeba snížit objem tréninku
 • během soutěží udržujte kondici
 • během přípravných období nepřeceňujte výsledky utkání
 • průběžné doplňování ročního plánu