Hlavní pilíře taktického jednání hráče

14.01.2016 13:31

Mezi hlavní pilíře zaktického jednání hráče na dvorci patří (Strategie a taktika v tenise - R. Schönborn 2012)

  1. získat nad soupeřem převahu v prostoru
  2. získat převahu v čase
  3. využít moment překvapení

Co to všechno pro hráče znamená: soupeře je třeba dostat co nejčastěji pod tlak z hlediska prostoru a sám se naopak tomuto tlaku vyhnout - tedý čím přesněji hráč umisťuje míče a využívá prostor soupeřovi poloviny, soupeř se musí více pohybovat a pro zahrání každého úderu překonávat větší vzdálenosti, tím se dostává pod tlak, který musí řešit. Současně dostat soupeře pod tlak i z hlediska časové tísně. Podle 3. bodu vede k zisku přímých bodů překvapivý taktický tah.

Je jasné, že pokud se chce hráč držet výše uvedených pravidel, musí být na vysoké technické úrovni (čisté provední úderů a jejich zapojení do různých řešení herní situace). Zajímavostí je (statisticky i sledováním zápasů potvrzeno), že většina nejlepších světových hráčů během "normální" výměny hraje často míče do neutrálního pole v blízkosti kříže. Proč? Protože dnes se klade větší důraz na rychlost a rotaci míče než na přesnost a není mnoho hráčů, kteří by ovládali přesné dávkování rotace a současně i délky vysokého míče, jedině cit pro kombinaci rychlosti, rotace a přesnosti zaručeuje dobré umístění míče. Současně je třeba poznamenat, důležitým taktickým prvkem, který přežil celé století, je DÉLKA míče.

Pokud je hráč schopen hrát míče 1-1,5m před základní čáru, získává delší čas na anticipaci dalšího vývoje bodu, zamezuje soupeři hru krátkých míčů v ostrých úhlech, tlačí soupeře dále za základní čáru a nutí ho k riziku. Lze se naučit hrát pravidelně dlouhé míče? jedině cílovým tréninkem (Schönborn) - trénink přesně umisťovaných míčů z jakéhokoli místa na vlastní polovině do jakéhokoli prostoru na soupeřově polovině. Tenista se tak musí naučit délku a úhel míče odhadovat.

Více v knize Strategie a taktika v tenise.