Cvičný test - nový pro podzimní 2017, jarní i podzimní běh2018

19.09.2017 00:00

Cvičný test – trenéři 2017

1.Optimální držení rakety na forhend je:

   a) kontinentální

   b) východní bekhendové

   c) polozápadní forhendové

2.Nápřah na úder forhendem začíná především:

   a) pohybem hrající paže a rakety obloukem vzad

   b) vytočením ramen a pohybem hrající paže za loktem vzad

   c) vytočením zápěstí hrající paže dolů a dozadu

3. Postavení nohou u forhendu je převážně:

   a) otevřené

   b) zavřené

   c) individuální

4. . Mezi výhody bekhendu obouruč nepatří:

   a) rychlejší zvládnutí techniky

   b) menší tvrdost úderu

   c) lepší kontrola úderů

5. U bekhendu se spodní rotací (čop nebo slajs) se využívá držení:

   a) západní bekhendové

   b) východní forhendové

   c) kontinentální nebo východní bekhendové

6. Těžiště těla se při tenisových úderech optimálně nachází:

   a) následuje vždy pohyb hlavy

   b) uvnitř podpůrné plochy (mezi oběma nohama)

   c) vpravo od pravé nohy u praváka

7. Zápas trval 80 minut, hráč má nárok na přestávku v délce:

   a) minimálně 30 minut

   b) minimálně 90 minut

   c) minimálně 60 minut

8. Pohyb nohou při voleji forhendem:

   a) split step, pravá noha do strany, levá dopředu

   b) split step, levá noha dopředu

   c) split step, levá dopředu, pravá dozadu

9. Extenze znamená:

   a) natažení

   b) ohnutí

   c) vytočení

10. Zpětná vazba je pro trenéra zejména důležitá:

   a) k získání důvěry hráče především při korekcích chyb

   b) při koučování utkání

   c) při jednání s týmem hráče, především rodiči

11. Strategie a taktika v tenise je:

   a) plán zápasu a vlastní uskutečnění plánu v průběhu zápasu nebo turnaje

   b) plnění vlastních cílů v zápase

   c) tzv. záložní B plán v zápase

12. V minitenise se snažíme hráče naučit:

   a) pouze základní údery - forhend a bekhend

   b) všechny údery

   c) všechny údery kromě volejů 

13. Jak dlouho je míč v kontaktu s raketou při úderu:

   a) tisíciny vteřiny

   b) setiny vteřiny

   c) desetiny vteřiny

14. Komunikace s hráčem v tréninkovém procesu může probíhat:

   a) jedině verbálně

   b) verbálně i non verbálně (mimika, ukázka)

   c) trenér víceméně nekomunikuje, trénuje

15. Silové schopnosti trénujeme od:

   a) 16-18 let

   b) 6-8 let

   c) 10-12 let

16. Pohyb nohou při voleji forhendem:

   a) split step, pravá noha do strany, levá dopředu

   b) split step, levá noha dopředu

   c) split step, levá dopředu, pravá dozadu

18. Zápěstí je tvořeno:

   a) 2 kůstkami

   b) 8 kůstkami

   c) 4 kůstkami

19. Tréninková jednotka je:

  a) základní článek tenisové sezóny

  b) základní článek stavby sportovního tréninku

  c) základní článek letní přípravy