Biomechanika

01.02.2014 18:55

Základy, aneb „něco málo z“ biomechaniky tenisu

 

Definice biomechaniky : zjednodušeně : obor, který se zabývá studiem lidských pohybů s pomocí metod mechaniky. V centru stojí pohyb a zatížení lidského těla.

Porozumění principům biomechaniky pomůže najít odpověď na otázku : „Jaká je optimální technika?“

Nejdůležitější biomechanické principy :

  1. Princip počáteční síly

Co je to svalové předpětí? Aby sval vytvořil v průběhu úderu potřebnou kontrakci (stažení), musí být během nápřahu optimálně předpnut. Předpětí se provádí v časovém posunu odshora dolů. Nápřah začíná rotací ramenního pásu vzad (ne vedením paže vzad), pokračuje přes rotaci boku, stehna a bérce, v poslední třetině rotace je vedena paže do nápřahu. Tato rotace vzad se musí vždy uskutečnit (záda kolmo k síti). Toto předpětí – tedy nápřah – přechází (bez delší přestávky na konci nápřahu = ztráta energie, ale s mírným zbržděním=excentrická svalová práce) do svalové kontrakce – tedy úderu. Převedeno : na začátku nápřahu je raketa zrychlena a ke konci nápřahu zbržděna a poté opět zrychlena do zásahu míč

  1. Princip protipůsobení (opačné síly)

Každá akce vyvolá reakci stejné síly, ale opačného směru. Pohyb ale i údery zahajujeme zatlačením nohou do podložky, zpětným protočením vzad, následuje rotace těla do směru úderu = zrychlení paže a rakety. V této souvislosti se hovoří o tzv. pilovém pohybu. Z praktického hlediska jde např. o protipohyb při zahájení tenisového úderu – boky se již přetáčejí do úderu, paže ještě dokončuje nápřah = obrátka v nápřahu. Forhend – přes 90% hráno z otevřeného postavení, bekhend – i při bočném postavení nohou se docílí dostatečného přetočení, při otevřeném postavení nohou u B se nutně musí přetočit trup.

  1. Princip rovnováhy a setrvačnosti (zachování impulsu)

Pro tenis je důležitá dynamická rovnováha = tělo ve vertikální linii (hlava v ose těla) optimálně při mírném předklonu. Pro setrvačnost platí, že tělo zůstává v klidu či pohybu, pokud na něj nepůsobí vnější síla (rychlá změna pozice,...). Využití : velmi dlouhý poslední krok před úderem (u praváka pravou nohou), nezasahujeme míč nikdy v plném běhu při krátkých krocích. Pravá noha u praváka vždy za těžištěm, za rukou. Stabilita těla a rovnováha v tenise!!

  1. Princip koordinačního řetězce (časová koordinace dílčích impulzů)

Jedná se vlastně o zlidovělé rčení trenérů „timing“, či „rytmus“, načasování úderu. Řetězec je složen ze segmentů těla, které fungují jako do sebe zapadající články řetězu, kde síla vyvinutá jedním článkem se postupně přenáší na další. Zapojování jednotlivých článků v optimálním časovém sledu umožní účinný přenos síly celým tělem, od jednoho segmentu těla ke druhému.

Posloupnost segmentů těla                                            Biomechanika

               nohy                                                                kolena (flexe a extenze)   

                                                                              

   boky                                                                rotace boků

                                                                                

   trup                                                                  rotace trupu

                                                                               

               paže/rameno                                                    rotace paže kolem ramene

                                                                                                     

               loket                                                                 extenze lokte-pronace předloktí

                                                                                                         

               zápěstí                                                              flexe zápěstí

Rychlosti jednotlivých částí se sčítají, kdy v optimálním případě v závěru akceleruje raketa proti míči silou, která je součtem jednotlivých sil.

Pohyb by měl probíhat zespoda nahoru, od velkých k malým segmentům, s progresivním průběhem. Problémy v řetězci : vynechání některé části, špatné načasování, neefektivní využití částí těla, zapojení nadbytečné části těla.