Korekce techniky

01.02.2014 19:09

Diagnostika a korekce techniky, aneb jak na chyby závodních hráčů

 

Dobrou techniku poznáme podle toho, že je účelná a účinná. Účelnost se vztahuje především k biomechanickému modelu, zatímco účinnost (efektivita) k dosaženému výsledku .

Technika by měla být tzv. „přijatelná“, tzn. taková, že je přijímána jako vhodná a není potřeba ji opravovat. Jestliže však chyby v technice limitují hráče ve vývoji dlouhodobě, je korekce nezbytná. To ale znamená, že trenér musí znát základy biomechaniky, zapojování jednotlivých segmentů těla při úderech, práci nohou, držení těla (musí mít v hlavě model, dle kterého opravovat a musí mít „oči“) a současně musí vystupovat pozitivně a zaměřovat se současně na oblasti, které je možné zdokonalovat.

Je třeba hledat problém = příčinu, ne příznaky (proč hraje hráč míč pozdě), opatrně přistupovat k radikálním změnám, hráč by měl být zapojen do řešení korekce, informace, které trenér poskytuje musí být přesné, vhodně je třeba rozehrávat i míče, sledovat vztah mezi držením rakety, postavením, bodem zásahu a dráhou švihu rakety.

Je nutné rozlišit začátečníky a pokročilé hráče :

začátečníci – zlepšování techniky (provedení) úderu

závodní hráč – zlepšení výkonu (výsledku), mají již osobní herní styl, posouzení korekce vzhledem ke skutečným situacím v utkání v souvislostech nejen s technikou, ale i psychikou, taktikou a kondicí (zaměření se na příčinu, ne symptomy = příznaky), proces korekce přizpůsobit turnajovému kalendáři

Typy korekcí pro závodní hráče (Crespo, Milley)

obecné dělení korekcí :

 • situační (hraj B jakoby přes boční plot – větší rotace ramen)
 • s využitím učebních pomůcek (mince v ruce, tenis.míček pod paží)
 • analogie (hraj volej, jako bys chtěl chytit míč)
 • smyslové (využití sluchu např. při podání s horní rotací)

Dělení korekcí:

 • rozlišení : - zásadní korekce (technické – změna držení rakety, změna z B obouruč na jednoruč nebo naopak, taktické – zásadní změny v taktickém pojetí, změna herního stylu)
 •                 - drobné úpravy – menší technické změny např. v načasování, postavení nohou, taktické ve volbě úderu, předvídání soupeřových úderů
 • Kdy a co měnit“
 • přípravné období - nejlepší období pro korekce techniky
 • na začátku TJ
 • 1 chyba na týden
 • ke konci přípravného období i korekce taktiky
 • předturnajové období, turnaje - nevhodné období pro korekce
 • pokud ano, tak zrušit turnaj
 • přechodné období (odpočinek) – pokud nějaké zařadíme
 • nevhodnost korekce - soutěže družstev - naprosto nevhodné je korigovat techniku, ani komentování techniky - pouze taktika4

Jak vlastně hráče opravovat“

 1. pozorování dané dovednosti (sledovat hráče mnohokrát, z různých úhlů, využití videa,...)
 2. analýza problému (opravovat vůbec?, narušuje chyba hráčův vývoj?, jedná se o problém technický? Taktický?, kondiční?, jsem schopen problém opravit?....
 3. rozhodnutí, zda a jak korigovat (vybrat postup, jak měnit, kolik času to zabere?)
 4. vlastní proces korekce nedostatků (pochopení, trénink, vlastní rozhodování, utkání)
 5. zhodnocení (co a jak se podařilo, aplikace v soutěžních podmínkách)

příklad : hráč nacvičuje bez  rakety (soustředění na tělo)

              hráč trénuje bez sítě

              hráč ignoruje lajny, nacvičuje mimo dvorec

              hráč hraje bez soupeře (let míče)

             hráč hraje bez pohybu (hra z koše)

             hráč hraje výměny s trenérem

             hráč hraje na body

             hráč hraje tréninkové utkání

Videozáznam : údery je třeba natočit ze 2 úhlů, současně je třeba natočit i detaily horní (vytočení ramene) i spodní části těla (práce nohou), model pro porovnání, komentář hráče.

 

„Diagnóza je pro trenéra, oprava pro hráče“

Seznam diagnóz :

 • motivační přístup
 • základní postavení
 • držení rakety
 • pozorování míče hráčem
 • práce dolních končetin (drobné x dlouhé kroky, probíhání míče)
 • příprava rakety – nápřah
 • švih paže s raketou a typ úderu
 • úderová zóny (místo zásahu)
 • rovnováha, přenesení hmotnosti těla
 • protažení, dokončení úderu
 • návrat do výchozího postavení

 

Příklad opravovací techniky na podání :

nesprávné počáteční postavení -postavte hráči nohy do krabic, položte mezi nohy obal na raketu, špička levé nohy směřuje v pravému sloupku

změna držení rakety v průběhu podání – mince, která nesmí vypadnout

nestálý nadhoz – chytání nadhozu, natažená paže, nadhoz podél plotu

příprava – paže nepracují společně – stínování trenéra a hráče, podnět – paže vzhůru

chybí smyčka – házení míčem, podání s teniskou

zásah míče nízko – dostat míč dříve než on vás, nácvik podání se zásahem větvičky stromu, míče v plotě

špatná rovnováha – podání z 1 nohy, ze druhé nohy, z obou bez hnutí-rozpůlení těla

špatné protažení – plechovka od míčů vedle levé nohy