Plánování výkonnosti

Dlouhodobá výkonnost

01.02.2014 19:10

Dlouhodobé budování výkonnosti v tenise (u?:) – jednotlivé tréninkové stupně a nejdůležitější tréninkové principy

Postupné budování výkonnosti – pokud má být toto budování úspěšné, musí vycházet ze znalostí o biologickém růstu, nutné tedy je přizpůsobit trénink věku hráče (z hlediska biologického i psychického). Jedná se zhruba o 15-18 let (od začátečníků k dosažení maximální výkonnosti), tedy asi 9-12 let od začátečníků po vstup do profesionálního tenisu.

Principy tréninku – všeobecné zásady tréninku (jeho plánování, provedení a řízení), které spočívají ve sportovně-vědeckých poznatcích a zkušenostech trenérů a expertů

 • Nejdůležitějším a základním tréninkovým principem je Princip podpory rozvoje a zdraví – sportovní podpora výkonu nebrzdí v žádném okamžiku fyzický, psychický popř. motorický vývoj, ale naopak podporuje a zohledňuje zdraví

Tréninkový stupeň

Věk

Všeobecná základní výchova (všestrannost)

cca 4 – 6(7)let

Základní trénink

cca 6(7) – 9(10)let

Trénink budování hráče 1

cca 9(10) – 11(13)let

Trénink budování hráče 2

cca 11(13) – 14(15)let

Propojovací trénink (přechod)

cca 14(15) – 16(18)let

Trénink maximální výkonnosti

od cca 16(19)let

 • velmi záleží na individuálních dispozicích jedince, v tenise všeobecně platí, že kolem 15-ti let by měl být hráč TECHNICKY „hotový“ (ve 12-ti letech by měl mít zvládnuté všechny základní techniky, samozřejmě v základní formě)

Stupeň 1: Všeobecná základní výchova (všestrannost) - cca 4 – 6(7)let

 • děti se postupně zdokonalují v rychlých pohybech, pohyblivosti a koordinačních schopnostech, také v aerobní vytrvalosti, důležité je tedy předkládat přiměřenou a všestrannou nabídku pohybů, měla by dominovat především snaha o koordinaci
 • velmi důležitá neustálá obměna pohybů (kvůli nedostatečné schopnosti soustředění se), různorodost a zapojení celého těla, nikoli jen jeho části

Cíle:

 • všestranná příprava (rozmanitost, komplexnost)

Obsahy:

 • provozování různých sportů
 • v tenise pozvolné započetí se základní technikou – důležitější než technika úderů je však koordinace pohybů (ovládání míče a rakety)

Tréninkový plán:

 • v popředí stojí zábava
 • specifická tenisová cvičení zahrnují max. 30% veškerého cvičení
 • počet tréninků v týdnu: 2-5krát
 • počet měsíců v roce: 5-7

Turnaje:

 • soutěžení a hry, které většinou zahrnují více disciplín (tenis jako součást)
 • vše přizpůsobeno dětem

 

Stupeň 2: Základní trénink - cca 6(7) – 9(10)let

 • v tomto věku rychlé učení, velký rozvoj koordinace, reakční a frekvenční rychlosti, aerobní kapacity
 • specializace na tenis, ale stále důraz na všestrannost! (důležitá i technika hodů, skoků, běhu…)
 • větší důraz na kvalitu úderových pohybů, protože toto období je nejlepším věkem pro pohybové učení (to, co se precizně naučí zde, se dítě nebude muset jindy násilně přeučovat – velmi záleží na trenérovi!!!)

 

Cíle a obsahy:

 • zvládnutí základní techniky (mozek v tomto věku dorůstá zhruba do 90% konečné velikosti, proto je učení snazší), stále je ale technika pouze jednou částí z celého tréninku
 • cvičení reakční a frekvenční rychlosti (závislé na centrálním nervovém systému)
 • rozvoj koordinačních schopností (rovnováha, rytmus…), vnímání, předjímání, práce nohou, cit pro míč

Tréninkový plán:

 • čistě tenisová příprava asi 50% tréninku
 • počet tréninků v týdnu: 3-5krát
 • počet měsíců v roce: 6-8

Turnaje:

 • turnaje v mini a baby tenisu, výsledky však nejsou důležité, stejně tak by neměly být hrány soutěže s tzv. KO systémem (využití takových forem, aby se hrálo více zápasů – každý s každým, útěcha…), postačí turnaje v rámci okresu
 • týmové soutěže ve „vícebojích (tenis opět pouze jako jedna z disciplín)
 • žádné mistrovství, žádné žebříčky – přednost má zábava, nikoli vyžadování úspěchu, hráč se musí naučit i prohrávat
 • v zimě 2-6 turnajů
 • v létě 1-2 turnaje měsíčné
 • důležitý i tréninkový zápas (rozvoj taktického myšlení)

Počet zápasů v roce:

 • max. 20-30 zápasů (nikoli turnajů, nutnost vybírat turnaje, kde bude zápasů sehráno více – důležité je, aby byly jak výhry, tak prohry)

Principy:

 - Princip účinného zatěžování podnětu – tréninkový podnět musí překročit určitý práh intenzity, aby byl tréninkově účinný. Nesmí být slabý ani silný, aby vyvolal optimální funkční a morfologické změny

- Princip optimálního vztahu mezi zátěží a odpočinkem – po účinné tréninkové zátěži je nutný určitý čas regenerace, superkompenzace – nahromadění energetického potenciálu nad výchozí úroveň (zvýšení výkonnostní úrovně hráče, nenastává po jednom zatížení), teorie dvou faktorů – po zátěži dochází k únavě a zároveň k nárůstu výkonnosti

- Princip variace tréninkové zátěže – změny intenzity v tréninku, obsahů, pohybové dynamiky, přestávek, celých tréninkových metod – pokud některé podněty trvají příliš dlouho, dochází ke stagnaci tréninkového růstu - !!!tzv. porušení zátěžové monotónnosti

- Princip věkové přiměřenosti – výkonnostní vývoj se vždy musí řídit podle biologického věku

 

Stupeň 3: Trénink budování hráče 1 - cca 9(10) – 11(13)let – první rozhodující etapa

 • fáze nejlepší schopnosti motorického učení – rychlé pokroky v koordinaci, reakční a frekvenční rychlosti, rychlostní síle – tento stupeň je tedy rozhodující etapou pro další růst výkonnosti!, chyby, které se udělají v tomto období , mohou být neodstranitelné!
 • snaha tedy o co nejvyšší kvalitu v oblasti techniky – časté opakování, do 12-ti let by měly být k dispozici všechny úderové techniky v základní formě!
 • stále je ale důležitá všeobecná příprava (ani v tomto věku by děti neměli hrát pouze a jen tenis, důležité je stálé rozvíjení koordinačních a kondičních schopností)), tenisová se však dostává do popředí

Cíle a obsahy:

 • Technická příprava: - jak již bylo řečeno: vysoce kvalitní technická příprava (úderů i pohybu), do 12-ti let zvládnutí všech technik
 • situační a zápasový trénink se dostává do popředí, se stoupající technikou se zaměřujeme též na taktiku
 • Fyzická příprava: - rozvoj rychlostní síly, reakční a frekvenční rychlosti, důležitá všeobecná pohybová příprava
 • v tomto věku nesmí dojít k přetěžování (nedostatky v oblasti maximální síly a anaerobní energetické připravenosti)

Tréninkový plán:

 • poprvé realizován celoroční tréninkový plán (s plány měsíčními a týdenními)
 • už v tomto věku velmi důležitá regenerace
 • počet tréninků v týdnu: 4-6krát
 • počet měsíců v roce: 8-9

Turnaje:

 • vytvoření plánu turnajů: nesmí jich být ani mnoho, ani nesmí být příliš těžké, účast na turnajích starších kategorií pouze tehdy, pokud má dítě šanci na nějaká vítězství
 • zápasy důležité pro taktický rozvoj, stejně tak pro motivaci a zvládnutí stresu
 • výsledky nesmí být přeceňovány, dítě musí umět bojovat, ale prohra nesmí být brána jako tragédie, pouze jako ukazatel, na co dál se v trénincích zaměřit

Počet zápasů v roce:

 • cca 40-50 zápasů včetně čtyřher (čtyřhry jsou jednak zábavou, ale také se v nich lze naučit několik technických detailů – krátký křížový ritern, volej ze středu dvorce…)
 • v tomto věku je důležité dodržování  přípravných období bez účasti na turnajích (čas na nácvik, vylepšení, upevnění nebo změnu)

Roční plán tréninku a turnajů:

říjen – přechodné období, turnaje žádné

listopad – přechodné období, turnaje žádné

prosinec – první část přípravného období, turnaje 1 (max. 2)

leden – druhá část přípravného období, turnaje 1 - 2

únor – zápasové období, turnaje 2 – 3

březen – zápasové období / přechodné období, turnaje 2 - 3

duben - přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné

květen – druhá část přípravného období, turnaje1 - 2

červen - zápasové období, turnaje 2 – 3

červenec - zápasové období, turnaje 2 – 3

srpen - zápasové období, turnaje 2 – 3

září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1 (žádné)

 

 

první část přípravného období: výstavba všech faktorů, především rozehrání drobné úpravy techniky, doladění fyzické kondice

druhá část přípravného období: taktický a zápasový trénink, komplexní a zápasu blízké aplikace natrénovaných prvků

zápasové období:vedle tréninku stojí v popředí účast na turnajích

přechodné období: určeno k zotavení a regeneraci

 

Principy (navíc k těm předchozím):

 • Princip opakování a nepřetržitosti – aby došlo k celkové přestavbě organismu, je nutné zátěž vícekrát opakovat, pokud nepřicházejí pravidelné a trvalé zátěžové podněty, dostaví se deadaptace
 • Princip upřednostnění a cíleně směřované koordinace – dynamický stereotyp, v tenise nejdůležitější: rychlostní síla, reakční síla, pohyblivost, technické průběhy pohybu

 

 

Stupeň 4: Trénink budování hráče 2 - cca 11(13) – 14(15)let – první kritická etapa

 

 • nástup první pubertální fáze – tělesné a psychické změny, proto se označuje jako první kritická etapa, v této fázi se objevují buď prví výrazné výkonnostní skoky, nebo první stagnace výkonnosti
 • u úspěšných děvčat neuspěchat nástup do dospělého nebo WTA tenisu, nutná kombinace mezi svojí kategorií, starší kategorií a částečně dospělým tenisem

 

Cíle a obsahy:

 

 • Technická a taktická příprava: - neustálé upevňování již dříve nabytých schopností a dovedností, ale zároveň dostatek prostoru pro nové tréninkové obsahy, pokud byla technika v předchozích etapách systematicky rozvíjena, měla by nyní dosahovat vysoké kvality
 • poslední technické korekce – dále jejich vybrušování, tzn. jejich trénink v náročných situacích (náročná koordinace, umění prvek provést i ve fyzicky velmi náročných výměnách...)
 • zapojení taktiky do tréninku, navození zápasových situací – taktický trénink velmi nabývá na významu!!!
 • Fyzická příprava: - snižuje se rozvoj rychlostních schopností, proto je nutné je neustále rozvíjet a udržovat – frekvenční rychlost, akční rychlost, rychlost reakce...
 • nutné zintenzivnění silového (budování svalstva a vyrovnávání svalových dysbalancí)a vytrvalostního tréninku
 • od této etapy musí být dělány rozdíly mezi chlapci a dívkami

 

Tréninkový plán:

 

 • ještě důležitější než v předchozí etapě je plánování tréninku a jeho cyklické rozdělení
 • dochází ke zvýšení zátěže a delší turnajové sezoně, proto je velmi důležitá regenerace!!!
 • počet tréninků v týdnu: 4-8krát
 • kolem 14-tého roku jsou již nutné 2 tréninkové fáze za den (mohou být obě i v jedné polovině dne - závisí na pocitu hráče)
 • počet měsíců v roce: 8-10

Turnaje:

 

 • v tomto období důležitý tzv. třetinový princip – tzn., že hráč má hrát zhruba 1/3 zápasů proti slabším (musí dokázat, že je lepší, že má stále odstup, překonává strach ze zklamání a učí se nepodceňovat soupeře), 1/3 proti rovnocenným (umění bojovat, dotahovat nepříznivé stavy, nevzdávat se, umět pracovat s taktikou) a 1/3 proti silnějším soupeřům (hra v klidu, překonávání sebe sama...)
 • možný opatrný vstup do ženského tenisu (u juniorů je účast v mužské konkurenci výjimkou) – 1/3 turnajů může být odehrána ve vyšší kategorii (dorost), popřípadě v kategorii žen, 2/3 by však stále měly být odehrány ve vlastní kategorii
 • občasná účast na mezinárodních turnajích (změna konkurence, prostředí, celkové „otrkávání se“
 • !!!zápasové zkušenosti lze získat pouze hraním zápasů, turnaje však nesmí být nastaveny příliš vysoko, jinak se nedostaví pocity vítězství ani sebevědomí!!!

 

Počet zápasů v roce:

 

 •  cca 60 včetně čtyřher

 

Roční plán tréninku a turnajů:

říjen – přechodné období, turnaje žádné

listopad – přechodné období /první část přípravného období, turnaje žádné

prosinec – první část přípravného období/druhá část přípravného období, turnaje 1 (max. 2)

leden – druhá část přípravného období/zápasové období, turnaje 2-3

únor – zápasové období, turnaje 2- 3

březen – zápasové období / přechodné období, turnaje 2- 3

duben - přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné

květen – druhá část přípravného období, turnaje 2

červen - zápasové období, turnaje 2-3

červenec - zápasové období, turnaje 2-4

srpen - zápasové období, turnaje 2-3

září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1/2

 

Principy:

 • Princip postupně rostoucí zátěže – souvisí opět s optimálními podměty – pokud se zátěž nemění, organismus se přizpůsobí (podněty se stanou podprahovými), nevyvolává se další zvýšení výkonu. Nejlépe v pořadí: zvýšení četnosti tréninků (tréninkové jednotky v týdnu), zvýšení objemu tréninku během tréninkové jednotky, zkrácení přestávek, zvýšení intenzity tréninku.
 • Princip periodizace a práce v cyklech – důležitá změna zátěže (zabránění přetrénování a možnost v určitou dobu dosáhnout vyšších výkonnostních vrcholů)

 

Stupeň 5: Etapa přechodu, propojovací trénink - cca 14(15) – 16(18)let

 

 • druhá rozhodující etapa pro další vývoj, dochází k vytváření herní individuality hráče (technika dokončena, orientace na silné a slabé stránky hráče – důležitý velmi individuální přístup, skupinový trénink tudíž jen výjimečně)
 • daleko výraznější účast na turnajích a vůbec poprvé začínají hrát velkou roli i turnajové výsledky
 • u úspěšných hráčů v tomto období nastává problém tenis – škola – důležité, aby si obě strany dokázaly vyjít vstříc – téměř žádný z profesionálních trenérů nedoporučuje školu předčasně opouštět, což od hráčů vyžaduje velkou vnitřní disciplínu (kterou budou ale stejně jako případní světoví hráči velmi potřebovat)
 •  

Cíle a obsahy:

 • Technická a taktická příprava: - konečné doladění techniky – její nácvik v obtížných situacích, zvyšování úderové a herní rychlosti
 • zápasový trénink velmi důležitý!!! - zvládnutí technicky a takticky náročných situací + nutný „trénink stresu“ - tzn. občasné ztížení tréninkových podmínek (hraní za větru, se špatnými nebo různými míči, při hluku, na různých površích, po těžkém fyzickém tréninku...), v zápase lze úspěšně uplatnit pouze to, co bylo předtím nesčetněkrát nacvičováno
 • Fyzická příprava: - celkově by fyzická kondice měla být na vysoké úrovni, nutno zohlednit silné a slabé stránky jedince
 • fyzická příprava velice důležitá!!!, jelikož u juniorek dochází k pomalému vstupu do ženského tenisu, kde většinou fyzicky nestačí
 • nutné cílené budování svalové hmoty a trénink rychlostní a reaktivní síly (starty, údery se švihem...)
 • k vytrvalostnímu tréninku stále více přidávat trénink v anaerobním zatížení (rychlé sprinty na krátké vzdálenosti za sebou...)

 

Tréninkový plán:

 • zvýšené turnajové zatížení – velmi nutná regenerace!!! – svalová únava je značně vyšší než u zkušeného dospělého hráče
 • počet tréninků v týdnu: 6-12krát
 • počet měsíců tréninku v roce: 9-10
 • k tréninku nutno využít i čas na turnajích, jelikož se zvyšuje počet turnajů a zkracuje se prostor na samostatný trénink

 

Turnaje:

 • měly by se dostavit přesvědčivé turnajové úspěchy, výsledky hrají nyní již důležitou roli
 • důležitý také dobrý turnajový plán s rozumnými cíli a postupně narůstající obtížností (ještě na začátku tohoto období je dobré dodržovat tzv. třetinový princip – viz minulá etapa)
 • důležitost výsledků ale neznamená úpornou honbu za body do žebříčku – vede k frustraci hráče
 • u juniorek se doporučuje odehrát zhruba polovinu (dle výkonnosti i více) turnajů mezi ženami, zbytek pak ve vlastní kategorii, junioři v tomto věku dosahují herní vyspělosti mužů jen málokdy
 • !!!zápasové zkušenosti lze získat pouze hraním zápasů, turnaje však nesmí být nastaveny příliš vysoko, jinak se nedostaví pocity vítězství ani sebevědomí!!!

 

Počet zápasů v roce:

 • cca 70 včetně čtyřher

 

 

 

říjen – přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné

listopad – první část přípravného období, turnaje 1-2

prosinec – první část přípravného období/druhá část přípravného období, turnaje 1-2

leden – zápasové období, turnaje 3-4

únor – zápasové období, turnaje 3-4

březen – zápasové období / přechodné období, turnaje 2

duben - přechodné období /první část přípravného období /druhá část přípravného období, turnaje 1

květen – zápasové období, turnaje 3-4

červen - zápasové období, turnaje 3-4

červenec - zápasové období, turnaje 3-4 (možnost krátkého odpočinku – turnaje 1-2)

srpen - zápasové období, turnaje 3-4

září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1-2

 

 

Stupeň 6: Vrcholový trénink – trénink maximální výkonnosti - od cca 16(19)let   

 

 • vrcholí zde individualizace a stabilizace hráče – počátek budování maximální výkonnosti (ta vrcholí kolem 25 – 26 let)
 • obrovsky narůstá počet turnajů – zkracují se tréninková období, nutnost tréninku i na turnajích
 • hledání nových cest pro další výkonnostní růst – organismus se totiž postupně přizpůsobil všem dosavadním tréninkovým podnětům, nesmí dojít k stagnaci hráče

 

Specifické aspekty této etapy:

 

 • přechod z juniorského do dospělého tenisu – mezi oběma kategoriemi je veliký rozdíl – i hráč na 350. místě světového žebříčku umí velmi dobře tenis, navíc juniorům chybí zkušenosti, musí se vyrovnávat s daleko větším tlakem, dlouhými cestami – důležitá adaptace
 • cesty kvalifikacemi – každá kvalifikace je sama o sobě velmi dobře obsazeným turnajem – hráč musí vyhrát 3-5 zápasů, přitom v prvním kole hlavní soutěže může nastoupit proti nasazenému hráči – musí mít tedy výbornou kondici i mentální sílu
 • finanční problémy- ze začátku se jedná o velmi minusovou záležitost (pokud hráč nezíská sponzory či podporu svazu) – letenky, hotely, trenér…

 

Cíle a obsahy:

 

 • trénink zahrnuje celé spektrum techniky, taktiky, kondice, psychickou stránku – nutnost posilování individuality hráče (snaha o špičkový tenis a rychlý postup na žebříčku – statistiky hvězd – cesta do top 100 15 měsíců, do top 10 ještě dalších 20 měsíců)
 • absolutní přednost má trénink blízký zápasu a kvalita před kvantitou!!!  - je ale též velmi důležité řídit se individuálními pocity hráče

 

Tréninkový plán:

 

 • všechny plány se již nastavují individuálně!!!
 • Nutné je však minimálně 2krát ročně 3-4týdenní systematický trénink bez turnajů, stejně jako 2-3 delší regenerační fáze!!!

 

Turnaje:

 

 • u špičkových hráčů snaha vstupu do profitenisu
 • u ostatních je důležité ještě sehrát více zápasů ve vlastní kategorii – získání herní praxe

 

Počet zápasů v roce:

 

 • cca 70-80 včetně čtyřher

 

Principy:

 • Princip individuality
 • Princip regulujícího vzájemného spolupůsobení jednotlivých tréninkových prvků – především soulad kondičního a technického (koordinačního) tréninku
 • Princip komplexnosti – dominuje komplexní trénink – technické, taktické i kondiční cílr
 • Princip kvality (preciznosti) – preciznost svědčí o vysoké kvalitě motorického výkonu, zaměření se v tréninku na cíl a úkol
 • Princip periodické regenerace 

Plánování

01.02.2014 18:58

Plánování tenisového tréninku

 

Tenis je jedním z mála sportů, kde pro profesionální hráče téměř neexistuje mimosezónní období. Tato skutečnost zvyšuje riziko zranění, únavy a přetrénovanosti. Proto je důležité si vytvořit a dodržovat adekvátní tréninkový plán na základě nejnovějších dosažitelných poznatků.

Cíl : vyvážení intenzity a objemu zátěže dostatečným odpočinkem

Prvky určující tvorbu tréninkového plánu :

 • profil hráče (technická, taktická a psychická úroveň hráče, kondice)
 • školní program
 • turnajový program
 • tréninkové podmínky
 • trenérovy znalosti periodizace
 • fyziologické požadavky tenisu
 • tréninkové metody
 • adaptace organismu na různé tréninkové metody

Proč je periodizace prospěšná ?

 • snaha vyhnout se únavě
 • snížení jednotvárnosti tréninku
 • snížení rizika vyčernání a přetrénování
 • vytvoření individuálního tréninkového programu pro každého hráče
 • zvyšuje motivaci hráče i trenéra
 • usnadňuje správný trénink kondice
 • optimalizuje formu

Plánování

1. Plán kariéry

Název období

Název subobdobí

Přibližný věk

cíl

Etapa základního tréninku

Zákl.rozvoj pohybových dovedností

5-7 let

Vytvořit optim.všestranný zákla

Etapa základního tréninku

Všestranný základní trénink

7-12 let

Základ pro trénink a zdokonalování

Etapa sportovní přípravy

Rozvíjející trénink

11-14 let

Plynulý přechod do specifických podmínek tenisu

Etapa sportovní přípravy

Výkonnostní trénink

13-16 let

Rozvinout všechny schopnosti na vysokou úroveň

Etapa sportovní přípravy

Vysoce výkonnostní trénink

15 a více let

Rozvinout výkonnost na vrcholnou úroveň

 

 1. Roční plán, roční tréninkový cyklus, makrocyklus, období – roční plán lze dělit dle jednoduché (období přípravné – všeobecná a specifická příprava, předoutěžní, soutěřní, přechodné – pasivní a aktivní odpočinek) či zdvojené periodizace (periodizace se 2x někdy i vícekrát opakuje).

 

Základní fáze plánu

Rozdělené do

Jednotlivé fáze plánu

Víceletý plán

→          

Roční cykly (2-8 let)

Roční cyklus

Jednotlivá období

Období

Mezocykly ( 3-5 týdnů)

Mezocykly

Mikrocykly (1 týden)

Mikrocykly

Denní cykly (7 za týden)

Denní cykly

Tréninkové jednotky (1-5 denně

Tréninkové jednotky

Jednotlivé části TJ

Jednotlivé části TJ

Minuty (drily, sety)

 

Praktické pokyny pro plánování periodizace tenisového tréninku

U profesionálů prakticky neexistuje mimosezónní období , a proto je velice složité využít periodizaci ke zlepšení výkonnosti, jako u jiných sportů. Přesto několik praktických aplikací :

 • rozhodnout, které turnaje jsou nejdůležitější a snažit se na ně načasovat formu
 • věnovat se přiměřeně odpočinku a vyhnout se tak fyzickému, ale i psychickému vyčerpání
 • upřednostnit kvalitu v tréninku před kvantitou
 • každá TJ má vazbu na celoroční plán
 • 1x ročně vymezit prostor pro vytvoření vytrvalostního základu (4-6 týdnů)
 • úpravy techniky je třeba provádět pouze během přípravného období
 • před utkáními zdůrazňujte pozitivní stránky hráče, posilte jeho sebedůvěru
 • den před utkáním je třeba snížit objem tréninku
 • během soutěží udržujte kondici
 • během přípravných období nepřeceňujte výsledky utkání
 • průběžné doplňování ročního plánu    

 

Tréninkové objemy

01.02.2014 18:53

Tréninkové objemy v jednotlivých věkových kategoriích

 

věk

Trénk./týd.

Tenis/týd.

Kond/týd.

Měs/rok

Turnaje z/l

Počet záp./rok

4-6/7

2-5

1-2

hra

5-7

0*

 

6/7-9/10

3-5

1,5-2,5

1,5-2,5

6-8

2-6/6-8

20-30

9/10-11/13

4-6

4-6

1,5-3

8-9

7-11/9-11

40-50

11/13-14/15

4-8-2F

4-8

2-4

8-10

8-10/9-12

60

14/15-16/18

6-12-2F

6-12

3-6

9-10

9-14/14-16

70

16-19

**

 

 

 

 

70-80

 

*pokud nějaké soutěže, pak by měl být tenis pouze součástí víceboje

v ČR minitenis do 7 let

         babytenis 8-9 let

 

**vrcholový trénink – celý systém se přizpůsobuje turnajovému plánu, nejméně 2x ročně 3-4

    týdenní vzájemně provázané tréninkové cykly a nejméně 2-3 delší regenerace

    spec. aspekty : přechod z junorského do dospělého tenisu

                            obtížná cesta kvalifikací