Jiné

01.02.2014 19:14

Minitenis-babytenis

Co je to minitenis?

Minitenis je "zmenšený tenis" umožňující dětem ve věku od šesti let (někdy i mladším) hrát podobně, jako hrají dospělí na normálním kurtu. Kurt je menší (viz. obrázek v pravidlech minitenisu), síť je nižší (cca 85cm), míče jsou lehčí a měkčí, rakety kratší a lehčí (doporučená délka 56-62 cm).

Proč minitenis?

Děti mají ze své tělesné výšky podobnou perspektivu pohledu na minitenisový dvorec, jako dospělí na dvorec normální. To jim umožňuje trénink prakticky všech úderů a herních činností, které trénují dospělí. Většina dětí je po několika týdnech, event. měsících tréninku, schopna hrát tréninková cvičení a minitenisové zápasy se svými vrstevníky, což je baví mnohem víc než odpalování míčů nahrávaných trenérem přes "obrovskou" síť. Navíc si automaticky osvojují základní taktické návyky.

Vše je podrobně ukázáno v našem filmu "Od minitenisu k závodnímu tenisu".

 

Pravidla minitenisu pro turnaje a soutěže družstev v minitenise
(věková kategorie 6-7 let)

 • Hraje se na dvorci pro minitenis (rozměry viz. obrázek)
 • Hraje se na jednu nebo dvě vítězné sady do deseti bodů (jednoduché počítání) - za stavu 9:9 rozhodující bod.
 • Podání pouze jedno zespodu, jako forhend (v případě teče sítě se podání opakuje). Nadhozený míč pro podání je možno nechat dopadnout za zadní čárou minikurtu. Podává se do pole ohraničeného čarou pro podání.
 • Při uvedení míče do hry musí stát podávající za zadní čárou a přijímající za čárou pro podání.
 • Podávající hráč se určí losem (stejně jako u normálního tenisu). Dále podává vždy ten, kdo prohrál poslední bod.
 • Je možno hrát na jeden dopad nebo bez dopadu (volejem). Podání se musí nechat dopadnout.
 • Hraje se se speciálními míči pro minitenis.


Výška sítě cca 85 cm

Vybavení pro minitenis

Rozměry sítě jsou přibližně 580 x 85 cm. Nejlepší je síť s hliníkovou konstrukcí, kterou unesou dvě šestileté děti. Ceny kvalitních minitenisových sítí se pohybují kolem čtyř tisíc korun. Samozřejmě je možné vyrobit dva přenosné stojany a na ně zavěsit jakoukoli síť. Výhodou jsou minimální náklady, nevýhodou složitá manipulace. Míč pro minitenis vypadá jako normální tenisák, má stejné rozměry, je měkčí a lehčí. Jeho cena je zhruba stejná jako cena normálního míče. Vydrží i několik let. Rakety v délkách 56 - 62 cm stojí od šesti do sedmnácti set Kč.

1. oficiální turnaj v minitenise

Historicky první minitenisový turnaj v ČR uspořádal 19.6.2004 tenisový klub TC Brno. Hrál se ještě v našem tehdejším působišti na Majdalenkách. V současné době je v termínové ČTS mnoho desítek turnajů této věkové kategorie.

Co je to babytenis?

Babytenis metodicky navazuje na minitenis. Hraje se již na normálním dvorci. Používají se však speciální míče na babytenis a rakety průměrných délek 64-67 cm. Přechod od minitenisu k babytenisu je podrobně ukázán v našem filmu "Od minitenisu k závodnímu tenisu".

Pravidla babytenisu pro turnaje a soutěže družstev v babytenise
(věková kategorie 8-9 let)

 • Hraje se na standardním tenisovém dvorci. (rozměry viz. pravidla tenisu).
 • Hraje se výhradně se speciálními míči pro babytenis.
 • Utkání jsou oproti normálnímu tenisu vždy zkrácena. Způsob zkrácení musí být dán vždy před zahájením soutěže nebo turnaje.

Zápas je možno zkrátit následujícími způsoby:

 1. Zápas se hraje na jednu normální sadu, pro kterou platí pravidla tenisu.
 2. Zápas se hraje na dvě zkrácené sady do čtyř her, za stavu 3:3 se hraje tiebreak nebo rozhodující hra. Za stavu jedna jedna na sady rozhoduje supertiebreak.
 3. Zápas se hraje na jednu zkrácenou sadu popsanou v bodu b. Tento působ je vhodný např. při zápasech ve skupinách, na turnaji jednotlivců s velkým počtem účastníků.

 

Dlouhodobá výkonnost

01.02.2014 19:10

Dlouhodobé budování výkonnosti v tenise (u?:) – jednotlivé tréninkové stupně a nejdůležitější tréninkové principy

Postupné budování výkonnosti – pokud má být toto budování úspěšné, musí vycházet ze znalostí o biologickém růstu, nutné tedy je přizpůsobit trénink věku hráče (z hlediska biologického i psychického). Jedná se zhruba o 15-18 let (od začátečníků k dosažení maximální výkonnosti), tedy asi 9-12 let od začátečníků po vstup do profesionálního tenisu.

Principy tréninku – všeobecné zásady tréninku (jeho plánování, provedení a řízení), které spočívají ve sportovně-vědeckých poznatcích a zkušenostech trenérů a expertů

 • Nejdůležitějším a základním tréninkovým principem je Princip podpory rozvoje a zdraví – sportovní podpora výkonu nebrzdí v žádném okamžiku fyzický, psychický popř. motorický vývoj, ale naopak podporuje a zohledňuje zdraví

Tréninkový stupeň

Věk

Všeobecná základní výchova (všestrannost)

cca 4 – 6(7)let

Základní trénink

cca 6(7) – 9(10)let

Trénink budování hráče 1

cca 9(10) – 11(13)let

Trénink budování hráče 2

cca 11(13) – 14(15)let

Propojovací trénink (přechod)

cca 14(15) – 16(18)let

Trénink maximální výkonnosti

od cca 16(19)let

 • velmi záleží na individuálních dispozicích jedince, v tenise všeobecně platí, že kolem 15-ti let by měl být hráč TECHNICKY „hotový“ (ve 12-ti letech by měl mít zvládnuté všechny základní techniky, samozřejmě v základní formě)

Stupeň 1: Všeobecná základní výchova (všestrannost) - cca 4 – 6(7)let

 • děti se postupně zdokonalují v rychlých pohybech, pohyblivosti a koordinačních schopnostech, také v aerobní vytrvalosti, důležité je tedy předkládat přiměřenou a všestrannou nabídku pohybů, měla by dominovat především snaha o koordinaci
 • velmi důležitá neustálá obměna pohybů (kvůli nedostatečné schopnosti soustředění se), různorodost a zapojení celého těla, nikoli jen jeho části

Cíle:

 • všestranná příprava (rozmanitost, komplexnost)

Obsahy:

 • provozování různých sportů
 • v tenise pozvolné započetí se základní technikou – důležitější než technika úderů je však koordinace pohybů (ovládání míče a rakety)

Tréninkový plán:

 • v popředí stojí zábava
 • specifická tenisová cvičení zahrnují max. 30% veškerého cvičení
 • počet tréninků v týdnu: 2-5krát
 • počet měsíců v roce: 5-7

Turnaje:

 • soutěžení a hry, které většinou zahrnují více disciplín (tenis jako součást)
 • vše přizpůsobeno dětem

 

Stupeň 2: Základní trénink - cca 6(7) – 9(10)let

 • v tomto věku rychlé učení, velký rozvoj koordinace, reakční a frekvenční rychlosti, aerobní kapacity
 • specializace na tenis, ale stále důraz na všestrannost! (důležitá i technika hodů, skoků, běhu…)
 • větší důraz na kvalitu úderových pohybů, protože toto období je nejlepším věkem pro pohybové učení (to, co se precizně naučí zde, se dítě nebude muset jindy násilně přeučovat – velmi záleží na trenérovi!!!)

 

Cíle a obsahy:

 • zvládnutí základní techniky (mozek v tomto věku dorůstá zhruba do 90% konečné velikosti, proto je učení snazší), stále je ale technika pouze jednou částí z celého tréninku
 • cvičení reakční a frekvenční rychlosti (závislé na centrálním nervovém systému)
 • rozvoj koordinačních schopností (rovnováha, rytmus…), vnímání, předjímání, práce nohou, cit pro míč

Tréninkový plán:

 • čistě tenisová příprava asi 50% tréninku
 • počet tréninků v týdnu: 3-5krát
 • počet měsíců v roce: 6-8

Turnaje:

 • turnaje v mini a baby tenisu, výsledky však nejsou důležité, stejně tak by neměly být hrány soutěže s tzv. KO systémem (využití takových forem, aby se hrálo více zápasů – každý s každým, útěcha…), postačí turnaje v rámci okresu
 • týmové soutěže ve „vícebojích (tenis opět pouze jako jedna z disciplín)
 • žádné mistrovství, žádné žebříčky – přednost má zábava, nikoli vyžadování úspěchu, hráč se musí naučit i prohrávat
 • v zimě 2-6 turnajů
 • v létě 1-2 turnaje měsíčné
 • důležitý i tréninkový zápas (rozvoj taktického myšlení)

Počet zápasů v roce:

 • max. 20-30 zápasů (nikoli turnajů, nutnost vybírat turnaje, kde bude zápasů sehráno více – důležité je, aby byly jak výhry, tak prohry)

Principy:

 - Princip účinného zatěžování podnětu – tréninkový podnět musí překročit určitý práh intenzity, aby byl tréninkově účinný. Nesmí být slabý ani silný, aby vyvolal optimální funkční a morfologické změny

- Princip optimálního vztahu mezi zátěží a odpočinkem – po účinné tréninkové zátěži je nutný určitý čas regenerace, superkompenzace – nahromadění energetického potenciálu nad výchozí úroveň (zvýšení výkonnostní úrovně hráče, nenastává po jednom zatížení), teorie dvou faktorů – po zátěži dochází k únavě a zároveň k nárůstu výkonnosti

- Princip variace tréninkové zátěže – změny intenzity v tréninku, obsahů, pohybové dynamiky, přestávek, celých tréninkových metod – pokud některé podněty trvají příliš dlouho, dochází ke stagnaci tréninkového růstu - !!!tzv. porušení zátěžové monotónnosti

- Princip věkové přiměřenosti – výkonnostní vývoj se vždy musí řídit podle biologického věku

 

Stupeň 3: Trénink budování hráče 1 - cca 9(10) – 11(13)let – první rozhodující etapa

 • fáze nejlepší schopnosti motorického učení – rychlé pokroky v koordinaci, reakční a frekvenční rychlosti, rychlostní síle – tento stupeň je tedy rozhodující etapou pro další růst výkonnosti!, chyby, které se udělají v tomto období , mohou být neodstranitelné!
 • snaha tedy o co nejvyšší kvalitu v oblasti techniky – časté opakování, do 12-ti let by měly být k dispozici všechny úderové techniky v základní formě!
 • stále je ale důležitá všeobecná příprava (ani v tomto věku by děti neměli hrát pouze a jen tenis, důležité je stálé rozvíjení koordinačních a kondičních schopností)), tenisová se však dostává do popředí

Cíle a obsahy:

 • Technická příprava: - jak již bylo řečeno: vysoce kvalitní technická příprava (úderů i pohybu), do 12-ti let zvládnutí všech technik
 • situační a zápasový trénink se dostává do popředí, se stoupající technikou se zaměřujeme též na taktiku
 • Fyzická příprava: - rozvoj rychlostní síly, reakční a frekvenční rychlosti, důležitá všeobecná pohybová příprava
 • v tomto věku nesmí dojít k přetěžování (nedostatky v oblasti maximální síly a anaerobní energetické připravenosti)

Tréninkový plán:

 • poprvé realizován celoroční tréninkový plán (s plány měsíčními a týdenními)
 • už v tomto věku velmi důležitá regenerace
 • počet tréninků v týdnu: 4-6krát
 • počet měsíců v roce: 8-9

Turnaje:

 • vytvoření plánu turnajů: nesmí jich být ani mnoho, ani nesmí být příliš těžké, účast na turnajích starších kategorií pouze tehdy, pokud má dítě šanci na nějaká vítězství
 • zápasy důležité pro taktický rozvoj, stejně tak pro motivaci a zvládnutí stresu
 • výsledky nesmí být přeceňovány, dítě musí umět bojovat, ale prohra nesmí být brána jako tragédie, pouze jako ukazatel, na co dál se v trénincích zaměřit

Počet zápasů v roce:

 • cca 40-50 zápasů včetně čtyřher (čtyřhry jsou jednak zábavou, ale také se v nich lze naučit několik technických detailů – krátký křížový ritern, volej ze středu dvorce…)
 • v tomto věku je důležité dodržování  přípravných období bez účasti na turnajích (čas na nácvik, vylepšení, upevnění nebo změnu)

Roční plán tréninku a turnajů:

říjen – přechodné období, turnaje žádné

listopad – přechodné období, turnaje žádné

prosinec – první část přípravného období, turnaje 1 (max. 2)

leden – druhá část přípravného období, turnaje 1 - 2

únor – zápasové období, turnaje 2 – 3

březen – zápasové období / přechodné období, turnaje 2 - 3

duben - přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné

květen – druhá část přípravného období, turnaje1 - 2

červen - zápasové období, turnaje 2 – 3

červenec - zápasové období, turnaje 2 – 3

srpen - zápasové období, turnaje 2 – 3

září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1 (žádné)

 

 

první část přípravného období: výstavba všech faktorů, především rozehrání drobné úpravy techniky, doladění fyzické kondice

druhá část přípravného období: taktický a zápasový trénink, komplexní a zápasu blízké aplikace natrénovaných prvků

zápasové období:vedle tréninku stojí v popředí účast na turnajích

přechodné období: určeno k zotavení a regeneraci

 

Principy (navíc k těm předchozím):

 • Princip opakování a nepřetržitosti – aby došlo k celkové přestavbě organismu, je nutné zátěž vícekrát opakovat, pokud nepřicházejí pravidelné a trvalé zátěžové podněty, dostaví se deadaptace
 • Princip upřednostnění a cíleně směřované koordinace – dynamický stereotyp, v tenise nejdůležitější: rychlostní síla, reakční síla, pohyblivost, technické průběhy pohybu

 

 

Stupeň 4: Trénink budování hráče 2 - cca 11(13) – 14(15)let – první kritická etapa

 

 • nástup první pubertální fáze – tělesné a psychické změny, proto se označuje jako první kritická etapa, v této fázi se objevují buď prví výrazné výkonnostní skoky, nebo první stagnace výkonnosti
 • u úspěšných děvčat neuspěchat nástup do dospělého nebo WTA tenisu, nutná kombinace mezi svojí kategorií, starší kategorií a částečně dospělým tenisem

 

Cíle a obsahy:

 

 • Technická a taktická příprava: - neustálé upevňování již dříve nabytých schopností a dovedností, ale zároveň dostatek prostoru pro nové tréninkové obsahy, pokud byla technika v předchozích etapách systematicky rozvíjena, měla by nyní dosahovat vysoké kvality
 • poslední technické korekce – dále jejich vybrušování, tzn. jejich trénink v náročných situacích (náročná koordinace, umění prvek provést i ve fyzicky velmi náročných výměnách...)
 • zapojení taktiky do tréninku, navození zápasových situací – taktický trénink velmi nabývá na významu!!!
 • Fyzická příprava: - snižuje se rozvoj rychlostních schopností, proto je nutné je neustále rozvíjet a udržovat – frekvenční rychlost, akční rychlost, rychlost reakce...
 • nutné zintenzivnění silového (budování svalstva a vyrovnávání svalových dysbalancí)a vytrvalostního tréninku
 • od této etapy musí být dělány rozdíly mezi chlapci a dívkami

 

Tréninkový plán:

 

 • ještě důležitější než v předchozí etapě je plánování tréninku a jeho cyklické rozdělení
 • dochází ke zvýšení zátěže a delší turnajové sezoně, proto je velmi důležitá regenerace!!!
 • počet tréninků v týdnu: 4-8krát
 • kolem 14-tého roku jsou již nutné 2 tréninkové fáze za den (mohou být obě i v jedné polovině dne - závisí na pocitu hráče)
 • počet měsíců v roce: 8-10

Turnaje:

 

 • v tomto období důležitý tzv. třetinový princip – tzn., že hráč má hrát zhruba 1/3 zápasů proti slabším (musí dokázat, že je lepší, že má stále odstup, překonává strach ze zklamání a učí se nepodceňovat soupeře), 1/3 proti rovnocenným (umění bojovat, dotahovat nepříznivé stavy, nevzdávat se, umět pracovat s taktikou) a 1/3 proti silnějším soupeřům (hra v klidu, překonávání sebe sama...)
 • možný opatrný vstup do ženského tenisu (u juniorů je účast v mužské konkurenci výjimkou) – 1/3 turnajů může být odehrána ve vyšší kategorii (dorost), popřípadě v kategorii žen, 2/3 by však stále měly být odehrány ve vlastní kategorii
 • občasná účast na mezinárodních turnajích (změna konkurence, prostředí, celkové „otrkávání se“
 • !!!zápasové zkušenosti lze získat pouze hraním zápasů, turnaje však nesmí být nastaveny příliš vysoko, jinak se nedostaví pocity vítězství ani sebevědomí!!!

 

Počet zápasů v roce:

 

 •  cca 60 včetně čtyřher

 

Roční plán tréninku a turnajů:

říjen – přechodné období, turnaje žádné

listopad – přechodné období /první část přípravného období, turnaje žádné

prosinec – první část přípravného období/druhá část přípravného období, turnaje 1 (max. 2)

leden – druhá část přípravného období/zápasové období, turnaje 2-3

únor – zápasové období, turnaje 2- 3

březen – zápasové období / přechodné období, turnaje 2- 3

duben - přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné

květen – druhá část přípravného období, turnaje 2

červen - zápasové období, turnaje 2-3

červenec - zápasové období, turnaje 2-4

srpen - zápasové období, turnaje 2-3

září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1/2

 

Principy:

 • Princip postupně rostoucí zátěže – souvisí opět s optimálními podměty – pokud se zátěž nemění, organismus se přizpůsobí (podněty se stanou podprahovými), nevyvolává se další zvýšení výkonu. Nejlépe v pořadí: zvýšení četnosti tréninků (tréninkové jednotky v týdnu), zvýšení objemu tréninku během tréninkové jednotky, zkrácení přestávek, zvýšení intenzity tréninku.
 • Princip periodizace a práce v cyklech – důležitá změna zátěže (zabránění přetrénování a možnost v určitou dobu dosáhnout vyšších výkonnostních vrcholů)

 

Stupeň 5: Etapa přechodu, propojovací trénink - cca 14(15) – 16(18)let

 

 • druhá rozhodující etapa pro další vývoj, dochází k vytváření herní individuality hráče (technika dokončena, orientace na silné a slabé stránky hráče – důležitý velmi individuální přístup, skupinový trénink tudíž jen výjimečně)
 • daleko výraznější účast na turnajích a vůbec poprvé začínají hrát velkou roli i turnajové výsledky
 • u úspěšných hráčů v tomto období nastává problém tenis – škola – důležité, aby si obě strany dokázaly vyjít vstříc – téměř žádný z profesionálních trenérů nedoporučuje školu předčasně opouštět, což od hráčů vyžaduje velkou vnitřní disciplínu (kterou budou ale stejně jako případní světoví hráči velmi potřebovat)
 •  

Cíle a obsahy:

 • Technická a taktická příprava: - konečné doladění techniky – její nácvik v obtížných situacích, zvyšování úderové a herní rychlosti
 • zápasový trénink velmi důležitý!!! - zvládnutí technicky a takticky náročných situací + nutný „trénink stresu“ - tzn. občasné ztížení tréninkových podmínek (hraní za větru, se špatnými nebo různými míči, při hluku, na různých površích, po těžkém fyzickém tréninku...), v zápase lze úspěšně uplatnit pouze to, co bylo předtím nesčetněkrát nacvičováno
 • Fyzická příprava: - celkově by fyzická kondice měla být na vysoké úrovni, nutno zohlednit silné a slabé stránky jedince
 • fyzická příprava velice důležitá!!!, jelikož u juniorek dochází k pomalému vstupu do ženského tenisu, kde většinou fyzicky nestačí
 • nutné cílené budování svalové hmoty a trénink rychlostní a reaktivní síly (starty, údery se švihem...)
 • k vytrvalostnímu tréninku stále více přidávat trénink v anaerobním zatížení (rychlé sprinty na krátké vzdálenosti za sebou...)

 

Tréninkový plán:

 • zvýšené turnajové zatížení – velmi nutná regenerace!!! – svalová únava je značně vyšší než u zkušeného dospělého hráče
 • počet tréninků v týdnu: 6-12krát
 • počet měsíců tréninku v roce: 9-10
 • k tréninku nutno využít i čas na turnajích, jelikož se zvyšuje počet turnajů a zkracuje se prostor na samostatný trénink

 

Turnaje:

 • měly by se dostavit přesvědčivé turnajové úspěchy, výsledky hrají nyní již důležitou roli
 • důležitý také dobrý turnajový plán s rozumnými cíli a postupně narůstající obtížností (ještě na začátku tohoto období je dobré dodržovat tzv. třetinový princip – viz minulá etapa)
 • důležitost výsledků ale neznamená úpornou honbu za body do žebříčku – vede k frustraci hráče
 • u juniorek se doporučuje odehrát zhruba polovinu (dle výkonnosti i více) turnajů mezi ženami, zbytek pak ve vlastní kategorii, junioři v tomto věku dosahují herní vyspělosti mužů jen málokdy
 • !!!zápasové zkušenosti lze získat pouze hraním zápasů, turnaje však nesmí být nastaveny příliš vysoko, jinak se nedostaví pocity vítězství ani sebevědomí!!!

 

Počet zápasů v roce:

 • cca 70 včetně čtyřher

 

 

 

říjen – přechodné období / první část přípravného období, turnaje žádné

listopad – první část přípravného období, turnaje 1-2

prosinec – první část přípravného období/druhá část přípravného období, turnaje 1-2

leden – zápasové období, turnaje 3-4

únor – zápasové období, turnaje 3-4

březen – zápasové období / přechodné období, turnaje 2

duben - přechodné období /první část přípravného období /druhá část přípravného období, turnaje 1

květen – zápasové období, turnaje 3-4

červen - zápasové období, turnaje 3-4

červenec - zápasové období, turnaje 3-4 (možnost krátkého odpočinku – turnaje 1-2)

srpen - zápasové období, turnaje 3-4

září - zápasové období / přechodné období, turnaje 1-2

 

 

Stupeň 6: Vrcholový trénink – trénink maximální výkonnosti - od cca 16(19)let   

 

 • vrcholí zde individualizace a stabilizace hráče – počátek budování maximální výkonnosti (ta vrcholí kolem 25 – 26 let)
 • obrovsky narůstá počet turnajů – zkracují se tréninková období, nutnost tréninku i na turnajích
 • hledání nových cest pro další výkonnostní růst – organismus se totiž postupně přizpůsobil všem dosavadním tréninkovým podnětům, nesmí dojít k stagnaci hráče

 

Specifické aspekty této etapy:

 

 • přechod z juniorského do dospělého tenisu – mezi oběma kategoriemi je veliký rozdíl – i hráč na 350. místě světového žebříčku umí velmi dobře tenis, navíc juniorům chybí zkušenosti, musí se vyrovnávat s daleko větším tlakem, dlouhými cestami – důležitá adaptace
 • cesty kvalifikacemi – každá kvalifikace je sama o sobě velmi dobře obsazeným turnajem – hráč musí vyhrát 3-5 zápasů, přitom v prvním kole hlavní soutěže může nastoupit proti nasazenému hráči – musí mít tedy výbornou kondici i mentální sílu
 • finanční problémy- ze začátku se jedná o velmi minusovou záležitost (pokud hráč nezíská sponzory či podporu svazu) – letenky, hotely, trenér…

 

Cíle a obsahy:

 

 • trénink zahrnuje celé spektrum techniky, taktiky, kondice, psychickou stránku – nutnost posilování individuality hráče (snaha o špičkový tenis a rychlý postup na žebříčku – statistiky hvězd – cesta do top 100 15 měsíců, do top 10 ještě dalších 20 měsíců)
 • absolutní přednost má trénink blízký zápasu a kvalita před kvantitou!!!  - je ale též velmi důležité řídit se individuálními pocity hráče

 

Tréninkový plán:

 

 • všechny plány se již nastavují individuálně!!!
 • Nutné je však minimálně 2krát ročně 3-4týdenní systematický trénink bez turnajů, stejně jako 2-3 delší regenerační fáze!!!

 

Turnaje:

 

 • u špičkových hráčů snaha vstupu do profitenisu
 • u ostatních je důležité ještě sehrát více zápasů ve vlastní kategorii – získání herní praxe

 

Počet zápasů v roce:

 

 • cca 70-80 včetně čtyřher

 

Principy:

 • Princip individuality
 • Princip regulujícího vzájemného spolupůsobení jednotlivých tréninkových prvků – především soulad kondičního a technického (koordinačního) tréninku
 • Princip komplexnosti – dominuje komplexní trénink – technické, taktické i kondiční cílr
 • Princip kvality (preciznosti) – preciznost svědčí o vysoké kvalitě motorického výkonu, zaměření se v tréninku na cíl a úkol
 • Princip periodické regenerace 

Tréninková jednotka

01.02.2014 19:03

Tréninková jednotka

 

-         je základní element stavby sportovního tréninku

-         základní organizační forma sportovního tréninku

-         cíle a úkoly TJ jsoučástí koncepce a jsou svázány s tréninkovými cykly

 

Obecná struktura TJ :

 1. úvodní část – zahájení, rozcvičení (všeobecné, speciální)
 2. hlavní část – pořadí : koordinace, technika a taktika (nácvik), rychlost, výbušná síla, maximální síla, vytrvalost v rychlosti, aerobní vytrvalost, ověření odolnosti proti diskomfortu, zotavení
 3. závěrečná část – uklidnění + zotavovací procesy

 

Skupinová tenisová tréninková jednotka (zaměřená spíše na taktiku, řešení navozených siruací)

nejčastější skupiny 3-6 hráčů (optimum 3-4), délka tréninku 1-2 hodiny, využití 1-3 dvorců (3 vhodné pro rotaci hráčů na dvorcích za účasti 3 trenérů), TJ má 1-2 hlavní cíle, pozitivní prostředí, pochvala a kritika 3:1.

 

Obecná charakteristika při délce 60 minut (90 min):

-         úvod (15 min)(15) : sdělení cíle tréninkové jednotky, rozcvičení tělesné (většinou provedeno hráči samostatně před zahájením TJ), rozcvičení technické se zapojením všech 5 herních činností

-         hlavní část (40 min)(60) :

1. cvičení s košem míčů : nejprve vysvětlit a zjednodušeně předvést cvičení, s terči, maxim. 3 hráči na 1 polovině dvorce, rotace hráčů, počet 2-4 odehraných míčů na 1 hráče

2.-3. cvičení – trenér hraje s hráči : nejprve vysvětlit, s terči, max. 3 hráči na 1 polovině dvorce, rotace hráčů, dohrávání situací, minimálně 1 cbičení začíná podáním hráče nebo trenéra

modifikovaná hra – hráči hrají mezi sebou na body : vysvětlit modifikovaná (bonusová pravidla, počítání skóre, hraje se bez terčů

-         závěr (5 min)(15) – zhodnocení, zpětná vazba, docvičení (uvolnění) provedou hráči samostatně po skončení TJ

 

Individuální tenisová tréninková jednotka (zaměřená spíše na techniku)

Délka tréninku : začátečník 30-45 min, mírně pokročilý 45-90 min, pokročilý 60-90 min.

 

Obecná charakteristika při délce 60 minut :

-         úvod (7 min) – sdělení cíle TJ, tělesné rozcvičení samostatně před TJ, technické (rozehrání) ve všech 5 herních činnostech

-         analýza zadané dovednosti (10 min) – vytvoření různých herních situací pro důkladnou analýzu a zhodnocení herní dovednosti (v této fázi neprovádíme korekce, pozorujeme svěřence, rozmyslíme, na čem budeme pracovat, co korigovat)

-         zdokonalování dovednosti (30 min) – od jednoduchého ke složitému, trenér už mluví, použití korekční situační techniky (terče)

      1.cvičení - trenér nahrává z koše, vysvětlení a ukázka správného provedení, používání terčů   nebo i jiných tréninkových pomůcek

       2.-3.cvičení – trenér hraje výměny s hráčem, používá terče a situační cvičení, minimálně 1 cvičení začíná podáním hráče nebo trenéra

-         hra (10 min) – trenér hraje s hráčem bez terčů, bonusové počítání

-         závěr (3 min) – zhodnocení, zpětná vazba, ukončení, docvičení hráč provede idividuálně   

 

příklad indiv. TJ: trénink forhendu s horní rotací – zdokonalování

 1. úvod je jasný
 2. analýza : forhend křížem, trenér hraje s různou rotací, hráč hraje ze všech F s horní rotací, poté 1 ze 6 míčů i B
 3. 1.cvičení - terče do obou směrů – 2F křížem, B podél, F podél

terče do obou směrů – 2F podél, 1B křížem, 1F křížem

2.cvičení – výměny s trenérem křížem, každý 2.-4. míč hraje hráč podél (lze spestřit F obouruč a opět F normálně)

poté hra podél – F podél, B křížem, obíhaná F na trenéra, obíhaný F (4. míč) zakončuje

3.cvičení – hráč podává zprava – 2-3 míče křížem na trenéra, poté po lajně, trenér podává zleva do F nebo na tělo – hráč vrací křížem, poté obíhaný F podél

 1. hra na body – hráč podává 2x, trenér 2x – hra po celém dvorci na body, winnwr F hráče za 2 body

 

další postřehy k TJ :

-         kvalita xx kvantita – pochopení cíle, hra na 100%, velká koncentrace, velká intenzita, adekvátní rozehrávání míčů, správný rytmus a tempo

-         široký rejstřík cvičení a drilů, používání pomůcek

-         vysoký standard pro kvalitu prováděných cviků, ocenění pomocí pozitivní zpětné vazby

-         technická cvičení řadíme před taktická, uzavřená před otevřená

-         určení cíle tréninku před zahájením

 

Plánování

01.02.2014 18:58

Plánování tenisového tréninku

 

Tenis je jedním z mála sportů, kde pro profesionální hráče téměř neexistuje mimosezónní období. Tato skutečnost zvyšuje riziko zranění, únavy a přetrénovanosti. Proto je důležité si vytvořit a dodržovat adekvátní tréninkový plán na základě nejnovějších dosažitelných poznatků.

Cíl : vyvážení intenzity a objemu zátěže dostatečným odpočinkem

Prvky určující tvorbu tréninkového plánu :

 • profil hráče (technická, taktická a psychická úroveň hráče, kondice)
 • školní program
 • turnajový program
 • tréninkové podmínky
 • trenérovy znalosti periodizace
 • fyziologické požadavky tenisu
 • tréninkové metody
 • adaptace organismu na různé tréninkové metody

Proč je periodizace prospěšná ?

 • snaha vyhnout se únavě
 • snížení jednotvárnosti tréninku
 • snížení rizika vyčernání a přetrénování
 • vytvoření individuálního tréninkového programu pro každého hráče
 • zvyšuje motivaci hráče i trenéra
 • usnadňuje správný trénink kondice
 • optimalizuje formu

Plánování

1. Plán kariéry

Název období

Název subobdobí

Přibližný věk

cíl

Etapa základního tréninku

Zákl.rozvoj pohybových dovedností

5-7 let

Vytvořit optim.všestranný zákla

Etapa základního tréninku

Všestranný základní trénink

7-12 let

Základ pro trénink a zdokonalování

Etapa sportovní přípravy

Rozvíjející trénink

11-14 let

Plynulý přechod do specifických podmínek tenisu

Etapa sportovní přípravy

Výkonnostní trénink

13-16 let

Rozvinout všechny schopnosti na vysokou úroveň

Etapa sportovní přípravy

Vysoce výkonnostní trénink

15 a více let

Rozvinout výkonnost na vrcholnou úroveň

 

 1. Roční plán, roční tréninkový cyklus, makrocyklus, období – roční plán lze dělit dle jednoduché (období přípravné – všeobecná a specifická příprava, předoutěžní, soutěřní, přechodné – pasivní a aktivní odpočinek) či zdvojené periodizace (periodizace se 2x někdy i vícekrát opakuje).

 

Základní fáze plánu

Rozdělené do

Jednotlivé fáze plánu

Víceletý plán

→          

Roční cykly (2-8 let)

Roční cyklus

Jednotlivá období

Období

Mezocykly ( 3-5 týdnů)

Mezocykly

Mikrocykly (1 týden)

Mikrocykly

Denní cykly (7 za týden)

Denní cykly

Tréninkové jednotky (1-5 denně

Tréninkové jednotky

Jednotlivé části TJ

Jednotlivé části TJ

Minuty (drily, sety)

 

Praktické pokyny pro plánování periodizace tenisového tréninku

U profesionálů prakticky neexistuje mimosezónní období , a proto je velice složité využít periodizaci ke zlepšení výkonnosti, jako u jiných sportů. Přesto několik praktických aplikací :

 • rozhodnout, které turnaje jsou nejdůležitější a snažit se na ně načasovat formu
 • věnovat se přiměřeně odpočinku a vyhnout se tak fyzickému, ale i psychickému vyčerpání
 • upřednostnit kvalitu v tréninku před kvantitou
 • každá TJ má vazbu na celoroční plán
 • 1x ročně vymezit prostor pro vytvoření vytrvalostního základu (4-6 týdnů)
 • úpravy techniky je třeba provádět pouze během přípravného období
 • před utkáními zdůrazňujte pozitivní stránky hráče, posilte jeho sebedůvěru
 • den před utkáním je třeba snížit objem tréninku
 • během soutěží udržujte kondici
 • během přípravných období nepřeceňujte výsledky utkání
 • průběžné doplňování ročního plánu    

 

Tréninkové objemy

01.02.2014 18:53

Tréninkové objemy v jednotlivých věkových kategoriích

 

věk

Trénk./týd.

Tenis/týd.

Kond/týd.

Měs/rok

Turnaje z/l

Počet záp./rok

4-6/7

2-5

1-2

hra

5-7

0*

 

6/7-9/10

3-5

1,5-2,5

1,5-2,5

6-8

2-6/6-8

20-30

9/10-11/13

4-6

4-6

1,5-3

8-9

7-11/9-11

40-50

11/13-14/15

4-8-2F

4-8

2-4

8-10

8-10/9-12

60

14/15-16/18

6-12-2F

6-12

3-6

9-10

9-14/14-16

70

16-19

**

 

 

 

 

70-80

 

*pokud nějaké soutěže, pak by měl být tenis pouze součástí víceboje

v ČR minitenis do 7 let

         babytenis 8-9 let

 

**vrcholový trénink – celý systém se přizpůsobuje turnajovému plánu, nejméně 2x ročně 3-4

    týdenní vzájemně provázané tréninkové cykly a nejméně 2-3 delší regenerace

    spec. aspekty : přechod z junorského do dospělého tenisu

                            obtížná cesta kvalifikací